Modificări în aplicația ”Status Cerere”

București- 19 Ianuarie 2023. Ca urmare a schimbărilor survenite în cadrul procesului de soluționare a cererilor de plată depuse de către creditorii societăților de asigurare aflate în faliment, FGA aduce la cunoștința creditorilor de asigurare , următoarele:

            Pentru a simplifica procesul ulterior de alocare la analiză, toate cererile de plată vor fi atașate dosarelor de daună/restituire etc. Prin acest pas, FGA va putea scurta timpul necesar introducerii în analiză a cererilor de plată și a dosarelor aferente, scopul fiind de a veni în sprijinul creditorilor de asigurare, prin scurtarea perioadei de așteptare.

Modificarea aduce totodată și schimbarea însemnătății Statusului ”Cerere în evaluare”, așa cum era prezentat în aplicația ”Status Cerere”. ”Cerere în evaluare” va desemna o cerere de plată atașată dosarului de daună aferent. Ulterior, în ordinea cronologică a înregistrării, cererile vor fi înaintate, la analiză.

            Aplicația este integrată în pagina web a Fondului de garantare a asiguraților, Status cerere – www.fgaromania.ro și permite creditorilor de asigurare să vizualizeze stadiul de soluționare al propriilor cereri de plată-Anexele 9, 10.

FGA analizează Cererile de plată în ordinea înregistrării acestora la Fond, pe următoarele categorii:

 • cereri de plată formulate în temeiul dosarelor de daună aferente daunelor materiale, deschise de FGA sau CITY;
 • cereri de restituire prime;
 • cereri de plată formulate pentru vătămări corporale sau decese;
 • cereri de plată formulate în temeiul unor sentințe judecătorești definitive.

 *Menționăm faptul că, fluxurile de instrumentare sunt diferite pentru fiecare dintre aceste categorii, luând în considerare prevederile legale aferente.

Etapele soluționării cererilor de plată sunt:

 • Evaluare/atașare cerere de plată la dosar;
 • Analiză;
 • Înaintat spre aviz Comisiei Speciale;
 • Aprobat/Respins în Comisia Specială;
 • Plată;
 • Transmitere Decizie Motivată în cazul cererilor de plată aprobate parțial/respinse.

Facem următoarele precizări:

Alocarea la analiză a cererilor de plată se realizează în ordinea înregistrării acestora la Fond, pe categoriile deja menționate. Ordinea soluționării/înaintării la plată a cererilor poate fi afectată de procesul efectiv de analiză, atunci când intervin elemente care necesită implicarea unor terți:

 • Dosare nepredate de către asigurător
 • Lipsă documente la dosar /Întârziere în furnizarea documentelor solicitate în completarea dosarului, din partea creditorului de asigurare/reprezentantului acestuia
 • Corespondența cu instituțiile abilitate (ex.: Poliție , Parchet , Instanțe de Judecată , Institutul național de Expertize Criminalistice) – în special în cazul cererilor formulate pentru vătămări corporale/decese

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania