Cariere

Anunț de recrutare privind ocuparea a 4 posturi de operator date DTD (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de operator date: Principalele atribuții ale postului: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, următoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 08.06.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 12-13-14.06.2023.
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a 17 posturi de inspector specialitate daune (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de inspector de specialitate daune: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 08.06.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 12-13-14.06.2023.
Read More

Anunț de recrutare  privind ocuparea a 10 posturi de consilier juridic (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic – 7 posturi – perioadă determinată: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic – 3 posturi – perioadă determinată: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită […]
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a 6 posturi de economist  (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de economist: Principalele atribuții ale postului: Bibliografie: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 08.06.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 12-13.06.2023.
Read More

Anunț de recrutare privind ocuparea a 7 posturi de operator date DE (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de operator date: Principalele atribuții ale postului: Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, următoarele documente, cu menționarea  postului vizat: Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 08.06.2023. Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 12-13-14.06.2023.
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania