Anunț de recrutare privind ocuparea a 4 posturi de operator date DTD (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de operator date:

  • studii medii;
  • abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access);
  • cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
  • abilități/competențe: atenție sporită la detalii,  capacitate de analiză și sinteză

Principalele atribuții ale postului:

  • asigură suport Structurii operative pentru activitatea desfășurată conform ROF și sarcinilor alocate de superiorul ierarhic;
  • înregistrează cereri de plată/deschidere dosare de daune în sistemul informatic;
  • asigură funcționarea eficientă a procesului de alocare a cererilor de plată pe dosarele de daună.

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, următoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

  • CV-ul model Europass în limba română;
  • Scrisoare de recomandare;
  • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 08.06.2023.

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 12-13-14.06.2023.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania