Anunț de recrutare privind ocuparea a 17 posturi de inspector specialitate daune (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de inspector de specialitate daune:

 • studii superioare tehnice cu diplomă de licență;
 • abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access);
 • vechime în muncă minim 3 ani
 • cunoasterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • abilitati/competente: atentie sporita la detalii, capacitate de analiza si sinteza, abilitati de comunicare.

Principalele atribuții ale postului:

 • evaluează și avizează din punct de vedere tehnic dosarele de daune pentru care s-au depus cereri de plată;
 • acordă asistență creditorilor de asigurări atât la depunerea cererilor de plată cât și pe parcursul instrumentării dosarului de daună;
 • asigură funcționarea eficientă a procesului de analiză și soluționare a cererilor de plată;
 • verifică conformitatea documentelor solicitate

Bibliografie:

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților;
 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;
 • Norma ASF nr.24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor;
 • Legea 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie;            
 • Norma ASF nr.20/2017 privind asigurările auto din România.

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 08.06.2023.

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 12-13-14.06.2023.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania