CERERI DE PLATA

Situația alocării cererilor de plată spre analiză, pentru Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA

FGA analizează Cererile de plată în ordinea înregistrării acestora. În prezent, pentru Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, sunt în curs de alocare la analiză: •             Cererile de plată aferente daunelor materiale – Anexa 10:  înregistrate de FGA până la: 07 August 2022 •             Cereri de plată restituire primă-Anexa 9: înregistrate până la: 30 Iulie […]
Read More

Polițele Euroins SA-asigurări generale încetează la 7 Decembrie 2023, demersuri de urmat la Fondul de garantare a asiguraților

București-29 Noiembrie 2023. FGA atrage atenția asupra faptului că, în data de 7 Decembrie 2023, poliţele de asigurare încheiate de Societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA încetează de drept, cu excepţia contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – Garanţii, polițe care vor înceta la data de 5 Februarie 2024, în conformitate cu prevederile […]
Read More

663,3 milioane lei achitați de FGA, în primele 10 luni ale lui 2023

București-9 Noiembrie 2023. Fondul de garantare a asiguraților a soluționat 72.688 cereri de plată, până la finele lunii Octombrie a anului curent, valoarea plăților efectuate în contul acestor cereri ajungând la suma de 663,3 milioane lei.  Plățile au fost efectuate către creditorii de asigurare ai societăților de asigurări aflate în faliment. Astfel, FGA a achitat: […]
Read More

Valabilitatea politelor Euroins Romania SA prelungită, clarificări FGA

București-5 Septembrie 2023. Având în vedere OUG 71/01.09.2023 aducem în atenția asiguraților societății Euroins SA, următoarele informații:             Potrivit prevederilor ordonanței de urgență mai sus menționată: ”Pentru poliţele de asigurare/reasigurare, încheiate de societățile de asigurare/reasigurare aflate în procedură de insolvență în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, termenele de încetare […]
Read More

Completarea documentației cererilor/dosarelor, disponibilă pe Email

FGA a activat adresa de Email: completari.documente@fgaromania.ro pentru a facilita transmiterea eventualelor completări de documente în susținerea cererilor de plată din partea creditorilor de asigurări ai societăților de asigurări aflate în insolvență/faliment. Adresa de Email este destinată STRICT completărilor de documente aferente cererilor de plată înregistrate deja la FGA. Mesajele de email transmise pe această […]
Read More

FGA, plăți de 434,3 milioane lei în primele 7 luni ale lui 2023

Bucuresti-2 August 2023. 46.617 cereri de plată a achitat FGA în primele șapte luni ale anului curent. Plățile au fost efectuate pentru societățile de asigurări aflate în faliment. Astfel, FGA a achitat:             Pentru Euroins SA, societate în cazul căreia plățile au început la data de 17 Mai 2023, au fost achitate 7.591 cereri de plată […]
Read More

Situația înregistrării cererilor de plată, pentru societatea Euroins SA, până la data de: 28 Iulie 2023

În prezent, înregistrăm:Cereri restituire primă/plată daună – Anexa 9/10:  primite de FGA până la: 26 Iulie 2023 Din cauza situatiei deosebite generate de intrarea în insolvență a Societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA, numărul cererilor de plată primite este foarte ridicat. Pentru a asigura un principiu de echitate în relația cu toți petenții de asigurare, […]
Read More

Procedura de faliment a Euroins S.A., deschisă în instanță. Polițele Euroins SA mai sunt valabile până la 8 Septembrie 2023

București- 09 Iunie 2023. Fondul de Garantare a Asiguraților(FGA) a luat act de hotărârea instanței, de deschidere a procedurii de faliment pentru Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA. Decizia din data de  09 Iunie 2023 nu este definitivă.             Deschiderea procedurii de faliment își produce efectele atat în cadrul procedurii de faliment a societății de asigurare cât […]
Read More

Fondul de garantare a Asiguraților a publicat, conform obligațiilor stabilite prin lege, Lista potentialilor creditori de asigurări ale căror creanțe au rezultat din evidențele transmise de Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare S.A.

București-25 Mai 2023 FGA a recepționat 61.004 dosare neachitate de către asigurător, precum și un număr de 3,950,240 polițe de asigurare, atât polițe RCA-2.782.279 cât și non RCA-1.167.961.             FGA a publicat lista, pe site-ul instituției, la adresa: Lista potențialilor creditori de asigurări ale căror creanţe au rezultat din evidenţele transmise de EUROINS SA – www.fgaromania.ro […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania