Anunț de recrutare privind ocuparea a două posturi de referent de specialitate (perioada determinată)

Anunț de recrutare privind ocuparea a două posturi de referent de specialitate (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de referent de specialitate:

 • studii superioare cu diplomă de licență;
 • abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access, Internet);
 • experiență în instrumentarea petițiilor de minim 6 luni;
 • cunoasterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • abilitati/competente: atentie sporita la detalii,  capacitate de analiza si sinteza, abilități de comunicare.

Principalele atribuții ale postului:

 • înregistrează, evaluează, analizează și închide petițiile primite de la petenți;
 • formulează răspunsuri la petițiile analizate;
 • colaborează cu Direcțiile de specialitate din cadrul FGA pentru formularea răspunsurilor;
 • urmărește soluționarea în termenul legal al petițiilor primite, conform Procedurii operaţionale privind soluţionarea petiţiilor / sesizărilor / solicitărilor de informaţii adresate Fondului de Garantare a Asiguraţilor;
 • răspunde apelurilor telefonice primite pe linia telefonică dedicată Petițiilor

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 08.08.2023

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în data de 10-11.08.2023.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania