Clarificări referitoare la modul de stabilire a despăgubirilor materiale și morale în cazul dosarelor de daună privind vătămări corporale sau decese, aferente societăților de asigurare aflate în faliment

  • Acasă
  • Comunicate
  • Informări
  • Clarificări referitoare la modul de stabilire a despăgubirilor materiale și morale în cazul dosarelor de daună privind vătămări corporale sau decese, aferente societăților de asigurare aflate în faliment

București 06 August 2020 – Ca urmare a apariției în mass-media a unui material prin intermediul căruia este pus la îndoială modul de acordare a despăgubirilor în cazul cererilor de plată care privesc dosarele de vătămări corporale sau decese, pentru societățile în faliment, Fondul de garantare a asiguraților face următoarele precizări:

                FGA utilizează ”Procedura de soluționare pe cale amiabilă a pretențiilor pecuniare (materiale și morale) izvorâte din cazuri de vătămări corporale sau decese”, procedură internă prin care a adoptat criterii proprii de determinare a unor praguri valorice.

Criteriile au fost stabilite pentru a evita săvârșirea unor discriminări într-un domeniu atât de sensibil, în care nu există criterii legale de individualizare a sumelor acordate, cu atât mai mult cu cât Fondul de garantare a asiguraților gestionează fonduri care trebuie repartizate cu toată responsabilitatea pe care situația o impune.

                Despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări, ca urmare a unor vătămări corporale sau decese, sunt stabilite având în vedere Procedura menționată, raportat la jurisprudența în materie și practica societăților de asigurare.

              În cadrul acestei proceduri au fost stabilite criterii determinante pentru stabilirea daunelor morale  în cazul vătămărilor corporale, fiind stabilite praguri valorice în funcție de gravitatea vătămării și numărul de zile de îngrijiri medicale.

              Pentru situațiile în care despăgubirile pentru daune morale sunt solicitate ca urmare a unui deces, la stabilirea despăgubirilor sunt avute în vedere valorile medii precizate de Ghidul Fondului de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS), raportat la gradul de rudenie al petentului cu persoana decedată.

             În analizarea cererilor de plată ale petenților, despăgubirile se stabilesc într-o măsură în care să nu se ajungă la nicio îmbogățire fără just temei a părților civile, cu individualizarea daunelor morale prin raportare la circumstanțele concrete ale producerii evenimentelor.

           După soluționarea cererii de plată a petenților se emite o decizie, în caz de respingere parțială sau totală a sumei solicitate prin cererea de plată, decizie care este act administrativ în sensul dispozițiilor art. 2, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 554/2004.  Această decizie poate fi contestată la Curtea de Apel București – Secția Contencios Administrativ si Fiscal, aceasta având competența specializată să soluționeze o eventuală contestație împotriva deciziei FGA, nefiind îngrădit sub nicio formă liberul acces la justiție. Prevederea legală este art. 13 alin. (5) din Legea nr. 213/2015.

                Totodată, reamintim faptul că, Fondul de garantare a asiguraților este o persoană juridică de drept public, conform art. 1 din Legea nr. 213/2015.

Reglementarea procedurilor de administrare și de utilizare a resurselor financiare ale Fondului, precum și procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile acestuia sunt realizate sub imperiul Legii  nr. 213/2015, respectiv a Normei ASF nr. 16/2015, ambele  în vigoare la data adoptării Procedurii interne contestată  prin intermediul mass-media.

              Raportat la art. 26 din Legea nr. 213/2015, Fondul de garantare a asiguraților este condus operativ de directorul general care, în vederea organizării și conducerii efective si curente a activității FGA, emite decizii, inclusiv referitoare la procedurile și instrucțiunile de lucru care privesc modalitatea de soluționare a cererilor de plată și de instrumentare a dosarelor de daună, atribuția fiind aceea de organizare a activității interne a Fondului.

Facem o ultimă mențiune asupra faptului că, practica judiciară obținută de FGA este una majoritar favorabilă, în sensul în care instanțele de judecată au considerat că subscrisa s-a raportat la criterii obiective și rezonabile, astfel cum acestea sunt cuprinse în cadrul ”Procedurii de soluționare pe cale amiabilă a pretențiilor pecuniare (materiale și morale) izvorâte din cazuri de vătămări corporale sau decese”.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania