Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului în cazul Certasig, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență

  • Acasă
  • Comunicate
  • Faliment
  • Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului în cazul Certasig, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență

București 13 August 2020 Fondul de garantare a asiguraților a luat act de publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13206/11.08.2020, a Hotărârii Tribunalului București prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.

            Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă la momentul actual. Aceasta devine definitivă dacă nu se exercită calea de atac, respectiv apelul, în termen de 7 zile de la data publicării acesteia în Buletinul Procedurilor de Insolvență. În eventualitatea exercitării căii de atac, hotărârea va rămâne definitivă la data soluționării apelului de către Curtea de Apel București.

            În vederea încasării indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului de garantare a asiguraților, din momentul publicării Deciziei ASF nr. 209/20.02.2020 (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 26 februarie 2020) privind societatea CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A., dar nu mai târziu de 90 de zile calculate fie de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului fie de la data nașterii dreptului, atunci când acesta s-a născut ulterior.                    

            FGA va prelua evidențele complete de la societatea CERTASIG și, potrivit legii, respectiv art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, va fi în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, doar către păgubiții care au depus cereri de plată și care au dosarele complete.

             Totodată, reamintim potențialilor creditori de asigurare faptul că, pe fondul contextului generat de propagarea virusului SARS CoV-2 în România, recomandăm transmiterea documentelor destinate Fondului în format electronic sau prin intermediul serviciilor poștale. Documentele se pot transmite electronic prin intermediul adresei de email: office@fgaromania.ro.

Adresa poștală a FGA unde se pot transmite înscrisuri este: Strada Vasile Lascăr  nr. 31, CP: 020492, sector 2, București.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania