Clarificări referitoare la procedura de denunțare a contractelor de asigurare încheiate la SAR City Insurance SA

  • Acasă
  • Comunicate
  • Informări
  • Clarificări referitoare la procedura de denunțare a contractelor de asigurare încheiate la SAR City Insurance SA

București-24 Septembrie 2021 Contractele de asigurare încheiate cu Societatea CITY INSURANCE  SA rămân valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situații:

            – titularul poliței denunță contractul de asigurare

            -se împlinește termenul legal de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, moment în care polițele de asigurare încetează de drept.

            -lichidatorul judiciar numit de instanță odată cu deschiderea în instanță a procedurii falimentului denunță polițele de asigurare, cu informarea prealabilă a asiguratului.

        În privința încheierii unui alt contract de asigurare, la un alt asigurător, acest proces ar trebui derulat în paralel cu acțiunea de denunțare a poliței de asigurare încheiate la asigurătorul aflat în insolvență/faliment.

 

Pași de făcut pentru denunțarea polițelor:

  1. Completați Cererea de denunțare a contractelor de asigurare. Documentul este disponibil pe site-ul SAR City Insurance SA, respectiv: www.cityinsurance.ro
  2. Transmiteți cererea de denunțare la SAR City Insurance SA, pe adresa de E-mail dedicată: denuntare@cityinsurance.ro.
  3. Transmiteți la FGA o Cerere de plată- Anexa 9-Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă  (disponibilă pe www.fgaromania.ro),pe adresa de E-mail: cerere.plata@fgaromania.ro , însoțită de următoarele documente:

– Împuternicire / Procură, dacă este cazul;

– Copie act identitate

– Copie poliță de asigurare;

– Copie dovada plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate                              

– Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;

FGA va înregistra cererile de plată și le va analiza în ordinea primirii și înregistrării

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania