FGA a publicat lista potențialilor creditori de asigurare ai City Insurance

București- 8 Decembrie 2021 Fondul de garantare a Asiguraților(FGA) a publicat, conform obligațiilor stabilite prin lege, Lista creditorilor de asigurări ale căror creanțe au rezultat din evidențele transmise de Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.

Lista a fost publicată pe site-ul Fondului, la adresa: https://www.fgaromania.ro/lista-creditorilor-de-asigurari-city-insurance

Publicarea Listei s-a realizat în virtutea obligațiilor FGA stabilite prin dispozițiile art. 122 alin. (4) din Legea nr. 213/2015, actualizată, potrivit cărora:

 (4) Pe baza evidențelor și documentelor preluate de la asigurător, Fondul întocmește lista potențialilor creditori de asigurări și asigură publicarea acesteia pe site-ul propriu.

Reamintim potenţialilor creditori de asigurări ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A că, potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată reglementate de Legea nr. 213/2015. Plata despăgubirilor se face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în insolvență, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

Conform art.13 alin 4 din Legea 213/2015: ”Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse de petenţi este de competenţa Comisiei Speciale” a FGA.

Potrivit art.14 din Legea 213/2015 actualizată, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în stare de insolvenţă poate formula o cerere de plată motivată, adresată Fondului în condiţiile prevăzute la art. 121 şi alin. (4), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.

Formularele cererilor de plată: Anexa 9-restituire primă/ Anexa 10-despăgubire sunt disponibile online la adresa: https://www.fgaromania.ro/demersuri-privind-cererile-de-plata , alături de indicațiile necesare completării și transmiterii lor la FGA.

Aducem la cunoștința creditorilor de asigurare ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A că stadiul soluționării cererilor de plată poate fi urmărit online, pe site-ul FGA, la adresa: https://www.fgaromania.ro/status-cereri-nou

Pe fondul contextului generat de propagarea virusului SARS CoV-2 în România, recomandăm transmiterea documentelor destinate Fondului în format electronic sau prin intermediul serviciilor poștale. Documentele se pot transmite electronic prin intermediul adresei de email: cerere.plata@fgaromania.ro.

Adresa poștală a FGA unde se pot transmite înscrisuri este: Strada Vasile Lascăr  nr. 31, CP: 020492, sector 2, București.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania