FGA poate iniția plățile către creditorii de asigurare ai societății Certasig S.A-în faliment

  • Acasă
  • Comunicate
  • Faliment
  • FGA poate iniția plățile către creditorii de asigurare ai societății Certasig S.A-în faliment

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a luat act de rămânerea definitivă a hotărârii nr.1679/29.06.2020, pronunțată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, privind deschiderea procedurii de faliment împotriva societății CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. – în faliment, ca urmare a respingerii apelului formulat împotriva acesteia (Decizia nr. 58/14.01.2021 a Curtii de Apel Bucuresti).

În vederea încasării indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, respectiv până la data de 15.04.2021 sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, potrivit art 14. alin (1) din Legea nr 213/2015.

Până la 15.01.2021, FGA a  primit de la potențialii creditori de asigurare ai CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. 69 de cereri de plată.

Potrivit prevederilor Deciziei nr. 209/20.02.2020 (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 26 februarie 2020) emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, art. 3 alin. (3) „În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment împotriva asigurătorului, Societatea CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. are obligația predării evidențelor complete ale dosarelor de daună, ale evidențelor tehnice și contabile aferente acestor dosare la Fondul de Garantare a Asiguraților, în vederea publicării listei potențialilor creditori în asigurări”.

Ulterior preluării evidențelor, Fondul va proceda la analiza cererilor de plată înregistrate, potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, fiind întrunite condițiile pentru ca FGA să poată demara efectuarea plăților către creditorii de asigurări ai CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. – în faliment care au dosare aprobate la plată, de către Comisia Specială a Fondului.

          Reamintim potenţialilor creditori de asigurări ai companiei CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. că, potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se va face în limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor.

Potențialii creditori de asigurări ai CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. pot depune, atât electronic cât și fizic, la sediul FGA, cereri de plată (Anexa 9-restituire primă/Anexa 10-despăgubire). Formularele sunt disponibile online la adresa: http://www.fgaromania.ro/formulare

Totodată, reamintim potențialilor creditori de asigurare faptul că, pe fondul contextului generat de propagarea virusului SARS CoV-2 în România, recomandăm transmiterea documentelor destinate Fondului în format electronic sau prin intermediul serviciilor poștale. Documentele se pot transmite electronic prin intermediul adresei de email: office@fgaromania.ro.

Adresa poștală a FGA unde se pot transmite înscrisuri este: Strada Vasile Lascăr  nr. 31, CP: 020492, sector 2, București.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania