Falimentul Asimed S.A, atribuțiile Fondului de garantare a asiguraților

București-08 Ianuarie 2021. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de publicarea Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară(ASF) nr. 1493/2020, în Monitorul Oficial al României nr. 14/07.01.2021, prin care s-a dispus sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare Reasigurare Asimed – S.A. și constatarea stării de insolvență a societății, urmând ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să promoveze, în instanță, cererea de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului.

În raport de prevederile cuprinse în decizia ASF, orice persoană care invocă un drept de creanță împotriva asigurătorului, după producerea unor riscuri acoperite printr-o poliță valabilă, produse între data retragerii autorizației de funcționare și cea a denunțării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună la asigurător.

Orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări împotriva asigurătorului poate formula și adresa o cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor sau o cerere de plată privind acordarea restituirii de primă, după caz, Fondului de garantare a asiguraților.  Cererea de plată se poate depune/comunica Fondului, începând cu data publicării acestei decizii în Monitorul Oficial al României.

         Facem precizarea că, în cazul restituirilor de primă rezultate din denunțarea polițelor de asigurare valabile, creditorii de asigurare trebuie să depună la FGA atât cererea de plată, Anexa 9, cât și dovada denunțării contractului de asigurare, înregistrată/transmisă la asigurător.

Conform Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară(ASF) nr. 1493/2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 14/07.01.2021, Fondul de garantare a asiguraților va prelua evidențele complete ale dosarelor de daună precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestora, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului. După preluarea acestora, FGA va proceda la publicarea listelor potențialilor creditori.        

         Instrumentarea de către Fond a cererilor de plată se va face doar după preluarea evidențelor complete ale dosarelor de daună precum și a evidențelor tehnico-operative și contabile. Totodată după acest moment, Fondul va putea demara și plățile aferente cererilor de plată înregistrate, analizate și aprobate la plată. Potrivit legii, art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări, doar după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, doar către păgubiții care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se va face în limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania