Procedura de faliment a City Insurance, deschisă în instanță

București- 9 Februarie 2022 Fondul de Garantare a Asiguraților(FGA) a luat act de hotărârea instanței, de deschidere a procedurii de faliment pentru Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA.

Decizia din data de  09.02.2022 nu este definitivă.

Deschiderea procedurii de faliment își produce efectele atat în cadrul procedurii de faliment a societății de asigurare cât și cu privire la desfășurarea activitătii Fondului de Garantare a Asiguraților.

            Astfel, în termen de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, poliţele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept, potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

            De asemenea, de la data deschiderea procedurii falimentului, în cazul Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA., începe sa se calculeze termenul limită/maxim, de 90 de zile, pentru depunerea cererilor de deschidere a dosarelor de daună-anexa 7, prevedere menționată în Art 12 alin(1) din Legea 213/2015 actualizată.

Hotărârea din data de 09.02.2022 nu modifică activitatea de primire și procesare a Cererilor de plată (Anexele 9/10).

            Potențialii creditori de asigurări ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA.  pot depune, atât electronic cât și prin poștă, cereri de plată (Anexa 9/10) sau cereri de deschidere dosare de daună (Anexa 7). Formularele sunt disponibile online la adresa: http://www.fgaromania.ro/formulare

Creditorul de asigurări poate urma separat, pe lângă procedura administrativă necontencioasă prevazută de Legea nr. 213/2015 pentru încasarea despăgubirii de la FGA şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut la art. 15 alin. (2) din Legea 213/2015.

FGA pune la dispoziția creditorilor de asigurare care doresc să transmită documente Fondului, următoarele adrese de Email:
constatari.daune@fgaromania.ro -transmitere documente aferente deschiderii dosarelor de daună (anexa 7);
cerere.plata@fgaromania.ro -transmitere documente aferente plății – cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor ( anexa 10)/cerere de plată privind acordarea restituirii de primă (anexa 9);
reconstatari.daune@fgaromania.ro -transmitere solicitări pentru reconstatări;

Pentru solicitări informații, petiții/reclamații, adresele de email:
petitii@fgaromania.ro -transmitere petiții/reclamații; 
office@fgaromania.ro -transmitere solicitări generale;
comunicare@fgaromania.ro -relații cu mass-media. 
Adresă poștală: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania