20 Iulie 2022, ultima zi de depunere a cererilor de plată, pentru creditorii City Insurance

  • Acasă
  • Informări
  • 20 Iulie 2022, ultima zi de depunere a cererilor de plată, pentru creditorii City Insurance

BUCUREȘTI, 04 Iulie 2022– Potențialii creditori de asigurare ai Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA.-în faliment mai pot depune cereri de plată până în data de 20 iulie 2022, pentru a putea beneficia de despăgubirile cuvenite, din partea FGA, dacă dreptul de creanță s-a născut anterior rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, respectiv până la data de 20 aprilie 2022.

            Astfel, conform art. 14 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările ulterioare, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului de garantare a asiguraților, dar nu mai târziu de 90 de zile calculate fie de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, respectiv 20 Aprilie 2022 în cazul Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, fie de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drepturi. Practic, pentru evenimente produse după 20 aprilie 2022, cele 90 de zile în care potențialul creditor de asigurare poate depune Cererea de plată, se calculează strict de la data la care s-a născut dreptul de creanță (data producerii accidentului, evenimentului asigurat etc).

             Cererile de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor- Anexa nr. 10  se pot transmite, într-una dintre variantele:

  • Online:https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-despagubirilor-indemnizatiilor     
  • Email: cerere.plata@fgaromania.ro
  • Adresă Poștală: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București
  • Orice alte mijloace care asigură transmiterea textului.

            Cererile de plată privind acordarea restituirii de primă- Anexa nr. 9  se pot transmite, într-una dintre variantele:

  • Online:https://www.fgaromania.ro/cerere-de-plata-privind-acordarea-restituirii-de-prima-anexa-9 / Email: cerere.plata@fgaromania.ro
  • Adresă Poștală: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București
  • Orice alte mijloace care asigură transmiterea textului.

            Recomandăm creditorilor de asigurări ale căror dosare de daună nu au fost încă deschise sau finalizate prin depunerea unei cereri de plată, să depună Anexa 10-cerere de plată, până la împlinirea termenului limită de depunere, 20 iulie 2022 sau maxim 90 de zile de la data nașterii dreptului de creanță, dacă acesta s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a falimentului, respectiv 20 aprilie 2022. Ulterior deschiderii dosarului de daună sau efectuării reparației, creditorii de asigurări au posibilitatea de a completa documentația depusă deja la FGA.

                Reamintim potenţialilor creditori de asigurări ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA că, potrivit legii, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în faliment, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

                Totodată, reiterăm faptul că, FGA înregistrează și soluționează cererile de plată, în ordinea primirii. Creditorii de asigurare pot verifica stadiul soluționării cererilor de plată înregistrate, online, pe site-ul FGA

            Până la 30 Iunie 2022, FGA a recepționat aprox. 200.000 de cereri de plată din partea potențialilor creditori de asigurare ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, fiind înregistrate cca. 140.000 dintre acestea.

            Până la 30 Iunie 2022, FGA a avizat 29.527 cereri de plată, în valoare de aprox. 259,2 milioane lei.

            Mai multe informații referitoare la depunerea cererilor de plată-anexa nr. 10 precum și a Cererilor de restituire primă-Anexa nr 9, pot fi găsite pe site-ul FGA.

*****************

Despre FGA

Fondul de Garantare a Asiguraților s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților.

Fondul este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor și are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania