Polițele Euroins SA-asigurări generale încetează la 7 Decembrie 2023, demersuri de urmat la Fondul de garantare a asiguraților

  • Acasă
  • Comunicate
  • Informări
  • Polițele Euroins SA-asigurări generale încetează la 7 Decembrie 2023, demersuri de urmat la Fondul de garantare a asiguraților

București-29 Noiembrie 2023. FGA atrage atenția asupra faptului că, în data de 7 Decembrie 2023, poliţele de asigurare încheiate de Societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA încetează de drept, cu excepţia contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – Garanţii, polițe care vor înceta la data de 5 Februarie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificările și completările ulterioare.

            După data de 7 Decembrie 2023 (ultima zi de valabilitate a polițelor de asigurare încheiate de  Societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA, cu excepția celor încadrate în clasa de asigurări 15 – Garanții) creditorii de asigurare se pot adresa  FGA cu o cerere de plată de restituire primă, Anexa 9 la Norma ASF nr. 24/2019, pentru a solicita restituirea diferenței de primă pentru perioada rămasă neacoperită.

În cazul polițelor de asigurare pentru care a operat încetarea de drept, nu mai este necesar un demers suplimentar, în sesnul notificării asigurătorului cu privire la încetarea respectivei polițe de asigurare.

Cererile de plată de restituire primă-Anexa 9, pot fi formulate online, pe portalul dedicat: https://portal.fgaromania.ro , situație în care se va primi în mod automat numărul de înregistrare al cererii.

Instrumentarea dosarelor de daună 

FGA va continua să instrumenteze cereri de deschidere dosar daună primite de la petenți ai Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA, pentru evenimente produse până la data de 07 Decembrie 2023, inclusiv.

Cererile de deschidere dosare daune se pot transmite prin intermediul uneia dintre opțiunile puse la dispoziție:

Online: https://www.fgaromania.ro/formular-daune

Adresa Postală: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București

Depunerea cererilor de plată privind acordarea despăgubirilor

Reamintim potențialilor creditori de asigurare că pentru obținerea despăgubirilor / indemnizațiilor este necesară depunerea unei cereri de plată la Fond.

Cererile de plată însoțite de documente justificative se pot formula începând cu data retragerii autorizației de funcționare a asigurătorului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.

Cererile de plată / petițiile pot fi formulate online, pe portalul dedicat: https://portal.fgaromania.ro  sau se transmit prin poștă la adresa: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București.

Documentele în completare se transmit pe adresa de e-mail: completari.documente@fgaromania.ro

FGA a implementat un nou sistem informatic care asigură gestiunea proceselor/fluxurilor de lucru, a bazelor de date și instrumentarea mai rapidă a cererilor/dosarelor, într-un mediu securizat al informațiilor

Pentru a asigura un principiu de echitate în relația cu toți creditorii de asigurare, înregistrăm și soluționăm cererile de plată / restituire primă în ordinea primirii acestora la Fond, fără posibilitatea de a urgenta/prioritiza cererile, la solicitarea petenților.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania