Anghel Costin

  • Acasă
  • Author: Anghel Costin
  • Page 5

FGA poate iniția plățile către creditorii de asigurare ai societății Certasig S.A-în faliment

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a luat act de rămânerea definitivă a hotărârii nr.1679/29.06.2020, pronunțată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, privind deschiderea procedurii de faliment împotriva societății CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. – în faliment, ca urmare a respingerii apelului formulat împotriva acesteia (Decizia nr. 58/14.01.2021 a Curtii […]
Read More

Falimentul Asimed S.A, atribuțiile Fondului de garantare a asiguraților

București-08 Ianuarie 2021. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de publicarea Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară(ASF) nr. 1493/2020, în Monitorul Oficial al României nr. 14/07.01.2021, prin care s-a dispus sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare Reasigurare Asimed – S.A. și constatarea stării de insolvență a societății, urmând ca […]
Read More

Consiliul de administrație al FGA și-a schimbat componența

București- 09 Septembrie 2020. Fondul de garantare a asiguraților (FGA) anunță modificarea componenței Consiliului de Administrație al instituției, potrivit Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 90/26.08.2020. Autoritatea de Supraveghere a desemnat, în cadrul ședinței Consiliului ASF din data de 26 August 2020, noii membri în cadrul Consiliului de Administrație al FGA. Astfel, dna. Carmen […]
Read More

Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului în cazul Certasig, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență

București 13 August 2020 Fondul de garantare a asiguraților a luat act de publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13206/11.08.2020, a Hotărârii Tribunalului București prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.             Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă la momentul actual. Aceasta devine definitivă […]
Read More

Clarificări referitoare la modul de stabilire a despăgubirilor materiale și morale în cazul dosarelor de daună privind vătămări corporale sau decese, aferente societăților de asigurare aflate în faliment

București 06 August 2020 – Ca urmare a apariției în mass-media a unui material prin intermediul căruia este pus la îndoială modul de acordare a despăgubirilor în cazul cererilor de plată care privesc dosarele de vătămări corporale sau decese, pentru societățile în faliment, Fondul de garantare a asiguraților face următoarele precizări:                 FGA utilizează ”Procedura […]
Read More

Insolvența CertAsig

București – 01.07.2020 – Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin decizia ASF nr. 209/20.02.2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 156/26.02.2020, a dispus retragerea autorizației de funcționare a societății CertAsig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.  și a constatat starea de insolvență a societății. Urmare a cererii de deschidere a procedurii de faliment formulate […]
Read More

Cereri de plată Certasig

FGA poate prelua cererile de plată din partea potențialilor creditori de asigurare ai Certasig București-27 Februarie 2020. Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a luat act de publicarea Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară(ASF) nr. 209/20.02.2020, în Monitorul Oficial al României nr. 156/26.02.2020, prin care s-a dispus retragerea autorizației de funcționare a Societății CERTASIG – Societate de Asigurare […]
Read More

Înscrisuri fizice

FGA nu mai primește înscrisuri fizic, la sediul instituției Ca urmare a situației dezvoltate de propagarea Coronavirusului, Covid-19, în România, conducerea FGA a luat decizia ca primirea documentelor destinate Fondului să se facă doar electronic sau prin intermediul serviciilor poștale. Astfel, primirea fizică a înscrisurilor la sediul FGA-ului nu mai este acceptată momentan. Documentele se […]
Read More

Clarificări atribuții FGA-Certasig

București-24 Februarie 2020. Fondul de garantare a asiguraților a luat act de comunicatul ASF cu privire la retragerea autorizației și inițierea demersurilor legale privind promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment împotriva societății Certasig – Societate de Asigurare Reasigurare SA. După publicarea deciziei în Monitorul Oficial al României, Fondul de garantare a asiguratilor se […]
Read More

Clarificări referitoare la mandatul FGA, în administrarea societății Euroins

București-14 Februarie 2020. În urma apariției unor solicitări/ întrebări referitoare la activitatea Fondul de Garantare a Asiguraților(FGA) în cazul societății Euroins, FGA face următoarele precizări. Conform prevederilor legale, FGA a fost desemnat administrator temporar la societatea Euroins, pentru o perioadă limitată de timp, până la numirea noului Consiliu de Administrație, aflat în proces de autorizare. Rolul […]
Read More

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania